Liên hệ

                                                                               CUA ĐỒNG ĐÀ NẴNG

                   ĐƯỜNG HOÀNG MINH THẢO PHƯỜNG HÒA KHÁNH NAM                                                                     QUẬN LIÊN CHIỂU TP ĐÀ NẴNG

                                                       WEBSITE : WWW.CUADONGDANANG.COM

                                                             GMAIL : DAOPHAM145@GMAIL.COM

                                                                                  LIÊN HỆ : 0932 557973

bản đồ cua đồng đà nẵng