cua đồng hữu đạo - Cua đồng đà nẵng 

Thu mua cua đồng không giới hạn số lượng đà nẵng, quảng nam.

Vựa cua đồng đà nẵng cần các đại lý hợp tác cùng cấp cua đồng quanh năm. 

   + Cua đồng sống 100%

   + Không gãy càng, cua đồng nhỏ vàng,không nhập cua đồng đen càng lớn

   + Ưu tiên các anh chị bỏ cua thường xuyên giá cả ổn định theo thị trường.

   + Ưu tiên nhập cua đồng tại đà nẵng

Cảm ơn các anh chị đã cùng cấp cua cho vựa  cua đà nẵng và mong hợp tác thêm với các anh chị bắt cua mới.

Mọi chi tiết xin liên hệ 0932557973