Sỉ cua đồng xay tại đà nẵng giá rẻ

Cua đồng xay giá sỉ giá tại vựa

Cua đồng đà nẵng -hữu đạo crap

Vựa cũng cấp cua đồng xay nguyên chất.

Cung cấp giá sỉ hàng ngày, số lượng sỉ trên 10kg/đơn

Trọng lượng báo bì 0.25kg, 0.5kg.1kg.

Báo bì mẫu mã đẹp ,mới

Đảm bảo an toàn vệ sinh, của sống 100%

Quý khách hàng có thể sỉ cua sống về tự làm.

C

Giá sỉ tốt khu vực miền trung

Liên hệ 0932557973

www.cuadongdanang.com