Cách nấu cua đồng ngon dể làm

Cua đồng làm sẵn như video

Phải đảm bảo cua đồng xay nguyên chất 

Làm sạch, bỏ yếm,mai cua

Như video là 1 kg cua đồng xay

www.cuadongdanang.com