Sỉ cua đồng xay quảng nam

Cua đồng đà nẵng - hữu đạo crap

Chuyên cung cấp cua đồng xay, của đồng sống 

Số lượng không giới hạn

Bảng báo giá cua đông xảy, cua đồng sống

Cua đồng xay giá 52k/kg

Cua đồng  sống giá 47k/kg

Liên hệ 0932 557 973